Szabadnak lenni!

Textus: Jn 8, 31- 32 „ Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.”

Ünneplő gyülekezet! Kedves keresztény testvéreim!

175 évvel ezelőtt a zsarnokság és elnyomás ellen kardot emeltek az őseink, s azóta minden magyar, székely ember alázattal veszi ajkára a szabadságharc hőseinek nevét, s méltóképpen ünnepli emléküket. Ma is ezt tesszük itt Székelyudvarhelyen, magyar és székely zászlókkal hirdetjük méltó utódokként, hogy nem adjuk fel a szabadságért vívott küldetésünket. Mert itt a Kárpátmedencében, Székelyföldön, ha az  anyaországtól elszakítva is, de élni akarjuk nemzeti önazonosságunkat, vállalni magyarságunkat.

Ma már nem ágyúval, karddal és puskával vívjuk a küzdelmeinket, de minden nap  újabb kihívások elé kerülünk, és tőlünk is, minden magyar- székely embertől függ, hogy a győztesek, vagy éppen a megalkuvók táborába sorolnak bennünket. Ezért ma és mindenkor büszkék kell legyünk magyarságunkra, s nemcsak a mellünkön, de a szívünkben kell viseljük a nemzetiszínű kokárdáinkat. Ma is Istent hívjuk segítségül, hogy áldásával, jóságával segítse felvállalt célkitűzéseinket. A szentírási versek alapján négy gondolatot szeretnék ünnepi beszédemben elmélyíteni:

A.Bennünket, keresztényeket nemcsak a szentírás ismerete, hanem annak megtartása is kötelez és összetart minket. A szentírás nem a szolgaságra,  a megalkuvásra, és nem is a lemondásra tanít, hanem arra késztet, hogy szolgálattal, Isten és a nép iránti elkötelezettséggel végezze minden ember az adott helyén a tevékenységét. Ez a feladat gyönyörűséges, és annak, aki ezt így végzi annak könnyű. Elég a sok üres és léha beszédből, a tettek mezejére, a lélek és a szív építkezésének területére kell lépnünk, ahol az Isten az Úr.

B.Jézus tanítványsága megkopott, sok esetben külső formákban nyilvánul meg. Ezt a tanítványi elhívatottságot meg kell töltenünk új tartalommal, új idők, új dalaival. Ez a tanítványság együtt jár a gerincességgel, az egyenes jellemmel, a szavahihetőséggel. Nincs szükségünk a széthúzásra, és az önös érdekek közösséget fertőző megnyilvánulására. A tanítványság középpontjában Isten áll, az Ő dicsősége, és az ember, a közösség szolgálata. Minden egyéb fölösleges, és felelőtlen időpocsékolás.

C.Az igazság keresése, egy örök emberi küldetés. S az igazság az, hogy mi itthon, Székelyudvarhelyen szeretnénk boldogulni. Itt akarjuk nevelni gyermekinket és unokáinkat. A fölösleges bürokrácia, az Isten és ember ellenes határozatok, a gazdasági visszaesés, az emberi kapcsolatok megromlása, mind az emberi döntések következménye. Olyan kormányzati elvekre van szükségünk, ahol folytonosan nem a harc, és nem az érdekcsoportok örökös egymásnak szegülése, hanem az emberért elért kisebb és nagyobb siker megvalósulása lesz a cél. Mert ez lendíti előre a közösségünket. Nekünk nem az örökös háborúra, hanem a békére, belső békére van szükségünk.

D.Meg kell szabadulnunk a folytonosan bennünket mérgező külső beavatkozásoktól. A szabadság azt jelenti, hogy koldusnak és királynak esélye van az életre. Tisztessége és méltósága az embernek. Akkor leszünk szabadok, ha megválunk bűneiktől, amit elkövettünk, és megteszünk ma is mások ellen. Amikor fokozatosan leépítjük az ellenség képet. És a mellettünk élőben a testvért, a segíteni szándékozót, a jó, értelmes és magyar és székely embert látjuk.

Ünneplő testvéreim!

Én azért imádkozom, hogy a szívünk, az értelmünk és az akaratunk elköteleződjön  a szabadságharc elveinek mai megvalósítása mellett. Azt kívánom Önöknek/ nektek, hogy tovább folytassuk szabadságharcunkat, ezen a nemzeti ünnepen is töltekezzünk, megerősödjünk, álmodjunk és személyes, közösségi céljainkat valóra váltsuk! Ehhez kérem a jó Isten segítségét! Úgy legyen! Ámen.

 

 

 

Reformátorok gondolatai

Akiket Isten Lelke megvilágosított, nem szabad hallgatniok, sem az igazságot el nem rejthetik. Akkora a lélek ereje, hogy az emberi ész minden hamis leleményét megvetvén, csak azon célra törekszik, hogy Isten dicsősége terjedjen, az egyház épüljön.

Dávid Ferenc