Lelkészi iroda és  lakás javításának befejezése

 

 

Lelkészi iroda

 

 

Előszoba

 

 

 

 

Vendégszoba

 

 

Nappali

 

 

 

Konyha

 

 

 

 

 

Székelyudvarhely, 2020. október 7.      Atyafiságos tisztelettel:  Simó Sándor

        lelkész- esperes

 

 

  

Reformátorok gondolatai

Akiket Isten Lelke megvilágosított, nem szabad hallgatniok, sem az igazságot el nem rejthetik. Akkora a lélek ereje, hogy az emberi ész minden hamis leleményét megvetvén, csak azon célra törekszik, hogy Isten dicsősége terjedjen, az egyház épüljön.

Dávid Ferenc