Az egyházközség hatóságai

 

 

 1. Közgyűlés
 2. Keblitanács
 3. Bizottságok: 
  1. Gazdasági bizottság
  2. Hitéleti, missziói és valláserkölcsi nevelési bizottság
  3. Szociális és egyháztársadalmi bizottság
  4. Temetőkért felelős bizottság
  5. Jelölő bizottság
  6. Jogügyi bizottság
  7. Egyházköri képviselők
 4. Elnökség

Az egyházközség alkalmazottai

 

Elnökség

 • Simó Sándor, lelkész- esperes
 • Jánosi Jenő, gondnok
 • Gergely Gábor Tibor, jegyző
 • Deák Levente, pénztáros
 • Fülöp Mihály, keblitanács elnöke

 

Keblitanács

 • László János
 • Csáki Dénes
 • Dombi Dezső
 • Mester Zoltán
 • Felszegi Sándor
 • Orbán Lehel
 • Német István
 • Soós István
 • Demeter Dezső
 • Dajka Zoltán
 • Fülöp Mihály
 • Orbán Árpád
 • Simó Melinda- Tímea, nőszövetségi elnöknő
 • ODFIE
 • GONDVISELÉS

 

Gazdasági bizottság

 • László János
 • Dombi Dezső
 • Német István
 • Deák Levente
 • Dajka Zoltán

 

Hitéleti, misszió és valláserkölcsi nevelési bizottság

 • Csáki Júlia
 • Udvard Katalin

 

Szociális és egyháztársadalmi bizottság

 • Abrán Tünde
 • Mester Zoltán
 • Deák Réka
 • Dénes Teréz
 • Tóásó Kinga
 • Sándor Piroska
 • Csender Judith
 • Bíró Judith

 

Temetőkért felelős bizottság

 • Felszegi Sándor
 • Demeter Dezső
 • Deák Levente

 

Jelölő bizottság

 • Csáki Júlia
 • Dénes Teréz
 • Deák Réka

 

Jogügyi bizottság

 • Dombi Zsuzsánna Júlia
 • Marosi György
 • Mezei Boglárka Melinda

 

Egyházköri képviselők

 • Csáki  Dénes
 • Fülöp Mihály
 • Abrán Tünde

 

Az egyházközség alkalmazottai

 • Simó Sándor, lelkész- esperes
 • Antonya Ilona, segédlelkésznő
 • Dénes Erzsébet, mesteri teol. hallgató
 • László Árpád, énekvezér
 • Mihálykó Viola, irodavezető
 • Balázsi Csaba, templomgondozó

 

 

Reformátorok gondolatai

Akiket Isten Lelke megvilágosított, nem szabad hallgatniok, sem az igazságot el nem rejthetik. Akkora a lélek ereje, hogy az emberi ész minden hamis leleményét megvetvén, csak azon célra törekszik, hogy Isten dicsősége terjedjen, az egyház épüljön.

Dávid Ferenc